Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Možnosť vykonať jazykovú skúšku ECL v Dunajskej Strede

 ECL

V  Dunajskej Strede nová možnosť pre študentov  i pre dospelých. Medzinárodne uznávanú jazykovú skúšku ECL zo základnej, strednej alebo vyššej úrovne anglického, nemeckého, slovenského a maďarského jazyka môžu vykonať všetci tí, ktorí pre ďalšie štúdium či prácu potrebujú doložiť svoje jazykové zručnosti doma alebo v zahraničí. Ďalej pre tých, ktorí svoje štúdium ukončili alebo v súčasnosti študujú na univerzitách v Maďarsku a potrebujú k prevzatiu diplomu jazykovú skúšku, vynikajúcu možnosť poskytuje jazyková skúška ECL. Systém jazykových skúšok ECL vypracovalo Konzorcium European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages založené členskými štátmi Európskej únie, v rôznych krajinách riešia uchádzači tie isté testy.

Zloženie skúšok je pre základnú, strednú a vyššiu úroveň totožné, rozdiel je len v náročnosti  úloh. V písomnej časti má uchádzač napísať podľa riadených hľadísk dve slohové práce. Na základe textov musí potom vyriešiť dve skupiny úloh. V ústnej časti v trvaní 15 – 20 minút sa po predstavení (táto časť sa nehodnotí) najprv dvaja uchádzači a skúšajúci rozprávajú o vybranej téme, potom obaja  adepti na základe obrázkov musia rozprávať o danej téme.

V časti „počúvanie s porozumením“ si vypočujú dva texty a na ich základe majú vyriešiť úlohy pracovného listu.

Termíny jazykových skúšok:

https://ecl.hu/vizsgaidopontok-2024/

 

Všetci záujemcovia o jazykovú skúšku sa môžu informovať na sekretariáte Strednej odbornej školy, Gyulu Szabó 21, na kontaktnej adrese info@sosds.sk alebo na telefónnom čísle 031/5522836.

Ďalšie informácie nájdete na: www.ecl.hu, www.euroakademia.net

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2023-11-25 18:20:34

Dnes má meniny Ida
2024.Apr.13.