Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Smernica_o_ochrane_oznamovatelov_protispolocenskej_cinnosti

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Dodatok_c_2_k_Zmluve_c_01_2020_DV_o_dualnom_vzdelavani

Energy Project Dodatok c 1 k zmluve 01 2020 DV

Zmluva_o_dualnom_vzdelavani_01_2022_s_prilohami

Zmluva_o_dualnom_vzdelavani_c_01_2021_DV

Zmluva_o_DV Energy Project

Žiados o prijatie do školského internátu

Dodatok KZ 02.09.2021.pdf

Dodatok KZ 16.03.2020.pdf

Kolektívna zmluva 08.01.2020.pdf

 

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2024-07-12 10:09:13

Ma Izabella, Dalma névnapja van
2024.Jul.12.