Your browser does not support JavaScript!
       
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda

    

Na našej škole sa veľký dôraz kladie na osvojenie si cudzích jazykov. V dnešnom svete sa stále intenzívnejšie objavuje potreba ovládať aspoň  dva, ale  najmä jeden cudzí jazyk. Na našej škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk.  Žiak sa sám rozhodne do začiatku 4. ročníka , že z ktorého jazyka bude maturovať.

Maturitná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Súčasťou písomnej skúšky je:

  • - gramatický test ( centrálne daný ),
  • - test zameraný na čítanie s porozumením,
  • - test zameraný na počúvanie s porozumením,
  • - tvorba textu ( sloh ).

Súčasťou ústnej skúšky je:

  • - opis obrázkov ( dané školou ),
  • - rozhovor a stanovisko na určité témy,
  • - situačná úloha, dialóg.

 

Zadania písomnej časti testu z anglického jazyka na rok 2013 – úroveň B1

Riešenie zadaní písomnej časti testu z anglického jazyka na  rok 2013 – úroveň B1

Zadania písomnej časti testu z nemeckého jazyka na rok 2013 – úroveň B1

Riešenie zadaní písomnej časti testu z nemeckého jazyka na rok 2013 – úroveň B1

 

Zadania písomnej časti testu z anglického jazyka na rok 2014 – úroveň B1

Riešenie zadaní písomnej časti testu z anglického jazyka na  rok 2014 – úroveň B1

Zadania písomnej časti testu z nemeckého jazyka na rok 2014 – úroveň B1

Riešenie zadaní písomnej časti testu z nemeckého jazyka na rok 2014 – úroveň B1

 

Ak by si si chcel prezrieť maturitné zadania z predchádzajúcich rokov, tak klikni na  link:

http://www.nucem.sk/sk/maturita#831

 

Pomôcky používané v rámci  výučby cudzích jazykov: noviny, časopisy, počítačové programy, premietanie filmov, počúvanie textov a interaktívna tabuľa.

Každý rok sa koná súťaž v anglickom jazyku IMPROVE YOUR ENGLISH a  jazyková súťaž v nemeckom jazyku, na ktoré sa hlásia študenti vo veľkom počte. Tí, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú odmeny. Víťazi jednotlivých kategórií môžu reprezentovať našu školu na krajských súťažiach ( olympiádach ). Naši žiaci majú možnosť zúčastniť sa interaktívnych divadelných predstavení. V rámci tohto programu bolo na jeseň  2012 naším hosťom  pražské divadlo The Bear Educational Theatre. Akcie podobného charakteru budú pokračovať aj v školskom roku 2013/2014. Naši žiaci si každý rok môžu objednať časopisy v anglickom a nemeckom jazyku – FRIENDSHIP a HURRÁ.

V rámci  každoročného  vyhodnocovania maturitných skúšok  naši študenti dosahujú v podstate dobré výsledky.

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2015-06-21 18:55:10

Dnes má meniny Dömötör
2021.Oct.26.