Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Maturita 2018 - riadny termín

 

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

1. „Nie sme zlí, azda bývame bezradní, bez chýb nie je nik.“

Boris Filan, text piesne skupiny Elán

(Charakteristika mladej generácie)

 

2. Mohlo to dopadnú aj horšie

(Rozprávanie)

 

3. Dôležitos športu v živote človeka

(Výklad)

 

4. Miesto hudby v mojom živote

(Úvaha)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet:

anglický jazyk

Úroveň:

B1

Téma:

Education

 

 Your friend does not want to learn a foreign language. Write a letter (160 – 180 words) to him/her, in which you try to encourage him/her to work harder at his/her language studies. Include:

• the advantages of language learning for his/her future life,

• ways of learning a foreign language,

• ways of getting good results.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet:

anglický jazyk

Úroveň:

B2

Téma:

Education

 

On the occasion of Teachers’ Day, the Ministry of Education would like to reward the teacher most popular with students. You have decided to nominate the teacher you like the most. Write an article entitled ‘My favourite teacher’ (200 – 220 words), focusing on:

• the teacher’s pedagogical and personal qualities,

• the teacher’s knowledge and skills,

• the teacher’s attitude towards students.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet:

nemecký jazyk

Úroveň:

B1

Téma:

Bildung

 

Ihr Brieffreund hat wenig Lust, Deutsch zu lernen. Sie möchten ihn überzeugen, warum er fleißiger lernen sollte. Schreiben Sie ihm einen Brief (160 – 180 Wörter), in dem Sie auf folgende Punkte eingehen:

• Bedeutung des Deutschlernens,

• Tipps für effektiveres Lernen,

• Kommunikationsmöglichkeiten in deutscher Sprache,

• Vor- und Nachteile von Sprachkursen und Nachhilfeunterricht,

• Deutsch im Beruf.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Témák a belső (intern) érettségi írásbeli vizsgákra magyar nyelvből és irodalomból a 2017/2018-as tanévre

 

 

1. „Gondolkodom, tehát vagyok.”

René Descartes

(Elmélkedés önmagunkról, az önmegvalósításunkról, önmagunk kereséséről)

 

 

2. Ünnepi szokásaink régen és ma

(Leírás – elfelejtett hagyományaink újjáélesztése)

 

 

3. Ha az iskolatáskám mesélni tudna

(Elbeszélés)

 

 

4. Megismertem egy érdekes embert

(Jellemzés)

 

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2018-03-16 13:01:35

Ma Taksony névnapja van
2022.Nov.29.