Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely
na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislave
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Prešovská univerzita v Prešove
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Trnavská univerzita v Trnave
  Tren?ianska univerzita Alexandra Dub?eka v Tren?íne
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Univerzita J. Selyeho
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Technická univerzita v Košiciach
  Žilinská univerzita v Žiline
  Slovenská po?nohospodárska univerzita v Nitre
  Technická univerzita vo Zvolene
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  Akadémia umení v Banskej Bystrici
  Akadémia policajného zboru v Bratisl

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2013-07-06 13:56:31

Dnes má meniny Ágnes
2021.Jan.21.