Your browser does not support JavaScript!
       
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda – Dunaszerdahely
Szlovákiában Univerzita Komenského v Bratislave
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Prešovská univerzita v Prešove
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Trnavská univerzita v Trnave
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Univerzita J. Selyeho
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2015-06-14 18:40:35

Ma Tivadar névnapja van
2021.Apr.20.