Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Kurzy Cisco Networking Academy na našej škole

 

Pri zrode spoločnosti Cisco Systems boli v roku 1984 len dve osoby. Ich cieľom bolo od začiatku umožniť komunikáciu medzi rôznymi počítačovými sieťami a riešiť bezpečnú výmenu údajov. V roku 1990 však už spoločnosť s 251 zamestnancami a majetkom 224 miliónov dolárov vstúpila na akciový trh.

V súčasnosti (s majetkom v hodnote viac miliárd dolárov a s viac ako 30.000 zamestnancami) by už bez ich prostriedkov nefungovali napr. ani mailové služby, nebolo by možné vybrať hotovosť z bankových automatov na rohu ktorejkoľvek ulice, nemali by sme doma internet, nemohli by sme si sťahovať filmy, hudbu na svoje domáce počítače, nevedeli by sme používať Skype, nebolo by žiadne WiFi, nemohli by sme sa svojím mobilným telefónom bezdrôtovo pripojiť na internet, nebol by internet skutočne globálnou sieťou prístupnou kdekoľvek na svete.

Na obsluhovanie týchto technických prostriedkov, samozrejme, sú potrební odborníci. Preto v roku 1997 spoločnosť zostavila svoj vzdelávací program Networking Academy pre študentov stredných a vysokých škôl, kde si uchádzači môžu osvojiť vedomosti spojené s  projektovaním, realizáciou a údržbou počítačových sietí.

Základnou myšlienkou Cisco Networking Academy je znížiť nedostatok  kvalifikovaných IT pracovníkov najmä v členských krajinách EÚ, ale aj na celom svete.

Vzdelávanie (ktoré od roku 1999 prebieha aj v maďarčine) poskytuje aktuálne sieťové a informatické vedomosti pre tých študentov a odborníkov, ktorí by chceli rozšíriť svoje poznatky v tomto odbore. Program je vhodný predovšetkým pre tých, ktorí majú záujem o informatiku nie výlučne na užívateľskej úrovni, ale po skončení štúdií plánujú svoju kariéru v IT priemysle. Keďže vzdelávací program je otvorený už pre tých mladých, ktorí dovŕšili 16. rok života, príprava na skúšky sa dá realizovať aj v rámci stredoškolského vyučovania.

Prvý modul v Networking Academy, IT Essentials, je určený pre študentov, ktorí chcú získať praktické vedomosti o fungovaní počítačov, o ich zostave, o diagnostike a oprave hardvérových a softvérových chýb.

Po ukončení ďalšieho modulu, CCNA Discovery, študenti získajú kvalifikáciu zodpovedajúcu štandardom IT priemyslu pre konštrukciu a údržbu malých a stredne veľkých počítačových sietí, t.j. môžu sa uplatniť vo firmách ako správcovia sietí.

Ďalšie moduly CISCO sú potom k dispozícii iba v angličtine, ale absolvovaním všetkých modulov sa dá získať aj  diplom CISCO.

Od roku 2011 pod záštitou EDUTUS College, ktorá sídli v meste Tatabánya a disponuje aj niekoľkými zahraničnými pracoviskami (a za odbornej pomoci inštruktora CISCO Istvána Nacsu správcu siete  Vértese Volána) bolo umožnené našim študentom zložiť skúšky z prvého modulu Cisco Networking Academy.

Učivo modulov IT Essentials a CCNA Discovery 1 bolo na našej škole integrované do učebnej osnovy predmetu Prax dvojročného pomaturitného štúdia odboru Hospodárska informatika.

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2023-11-25 18:08:56

Dnes má meniny Ida
2024.Apr.13.