Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

              

Jednotný európsky ekonomický certifikát

EBC*L  je medzinárodná iniciatíva na rozšírenie základných vedomostí z podnikovej ekonomiky v Európe. Na väčšine pracovísk sa stále častejšie  vyžaduje , aby  uchádzači o  zamestnanie disponovali  ekonomickými poznatkami, ktoré sú potrebné v hospodárskom živote, v štátnej správe a v administratíve.  Mali by to byť kompetentné osoby, ktoré poznajú hospodárske ciele podnikania, ovládajú terminológiu používanú  ekonómami a disponujú základnými poznatkami, ktoré sú nevyhnutné na   realizáciu podnikovej  stratégie.

Po uvedomení si tohto faktu vznikla v roku 2002 v Nemecku  podniková iniciatíva, ktorej cieľom bolo  systematické riešenie odborného vzdelávania na základe programového a technického vybudovania vzdelávacieho systému európskeho štandardu. Renomovaní, medzinárodne uznávaní odborníci založili  Kuratórium EBC*L, ktoré si vytýčilo nasledujúce ciele:

EBC*L  svojím jednotným vzdelávacím a testovacím  systémom má...

  1.  zvýšiť všeobecnú ekonomickú vedomostnú úroveň súčasných  a  budúcich  uchádzačov o zamestnanie,
  2. pomáhať získať  medzinárodne porovnateľné vedomosti,
  3. pomôcť prebúdzať  v každej vekovej kategórii snahu o rozširovanie vedomostí v znamení  celoživotného vzdelávania ( „lifelong learning“ ),
  4. uľahčiť  zorientovať sa v každodennom živote.

Skúšky EBC*L sa v  súčasnosti dajú absolvovať v 32  krajinách na základe  medzinárodných štandardov  stanovených Kuratóriom EBC*L , počas ktorých sa záujemcovia  podrobia prísnym pravidlám hodnotenia  kvality. Tento jednotný systém preverovania značne prispel k tomu, že vedomosti absolventov sa v Európe ľahšie dajú porovnávať.

 

Systém EBC*L tvoria  tri na seba nadväzujúce úrovne: 

 

Na našej škole funguje od roku 2013 akreditované testovacie  centrum a umožňuje záujemcom získať  certifikát  EBC*L typu „A“.

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2023-11-25 18:11:18

Dnes má meniny Ida
2024.Apr.13.