Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

          Školský rok:                 2018/2019

          Triedy:                         III. A, III. B, III. C

          Učebné odbory:            2487 H 01  autoopravár – mechanik

                                             6456 H 00 kaderníčka

                                             2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

          Počet žiakov:                III. A + III. B  + III.C          =      18 + 18 + 16

                            

  1. Zloženie skúšobnej komisie

          Predseda:                                  Mgr. Ján Kolek  – Súkr. SOŠ obchodu a služieb s vjm., Mostová

          Podpredseda:                             Ing. Ladislav Takács

          Delegovaný zástupca:

                          

          Triedny učiteľ:                            Ing. Emese Némethová, Mgr. Ktistína Kozmová, Mgr. Erika Csibrey

 

                                                skúšajúci                                     prísediaci

                                    III. A:    Ing. Eugen Tóth                    Ing. Judita Lippaiová

                                                                                             Ing. Emese Némethová

 

                                    III. B:  Mária Kamocsaiová                  Mária Csibová (MOV)

                                                                                             Sylvia Válentová (MOV)

 

                                    III. C:    Ing. Ľudovít Kura                   Ing. Judita Lippaiová

                                                                                              Peter Zsemlye (MOV)

                                                 

1. Písomná časť ZS

            Miesto konania :  budova SOŠ s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

            Dátum konania:   19. júna 2019

            Čas konania:       8:00 hod - 9:00 hod.

 

2. Praktická časť ZS

            Miesto konania :  III. A - SUBARU servis, Ádorská 48, Dunajská Streda

                                     III. B - Školská dielňa, Korzó Bélu Bartóku, Dunajská Streda

                                     III.C - Školská dielňa, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda

                                        

            Dátum konania:   19. - 20. júna 2019

            Čas konania:       8:00 hod - 16:00 hod.

 

3. Ústna časť ZS

            Miesto konania :  budova SOŠ s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

            Dátum konania:   21. jún 2019 - III.A - 18 žiakov

                                     24. jún 2019 - III.B - 18 žiakov

                                     25. jún 2019 - III.C - 16 žiakov

            Čas konania:       podľa harmonogramu

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2020-02-03 20:17:16

Dnes má meniny Kornél, Soma
2022.Jul.03.