Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Prijímacie skúšky 2020/2021

1. Kritériá

 

2. Výsledky PS - 1. a 2. termín:

 

1. autoopravár - mechanik

2. elektromechanik - silnoprúdová technika

3. kaderník

4. TIS - v elektrotechnike

5. TIS - strojárstve

6. informačné a sieťové technológie

7. obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

8. kozmetička a vizážistka

 

3. Voľné miesta pre odborov

Kód odborov Názov odborov Vyuč.
jazyk
Plán Zapísaný Voľné
miesta
2487 H 01  autoopravár - mechanik  13 13 0
2561 M  informačné a sieťové technológie  20 17 3
2683 H 11  elektromechanik-silnoprúdová technika  12+3 15 0
3917 M 02  technické a informatické služby-v strojárstve  6+3  6 3
3917 M 03  technické a informatické služby-v elektrotechn  12+3 8 7
6329 M 01  obchodné a informačné služby-medzinár.obch.vzť. 8+3 8 3
6362 M  kozmetička a vizážistka  12+3  15 0
6456 H  kaderník  11+3  9 5

 

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium 2018/2019

1. Kritéria

 

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2020-06-06 11:07:28

Dnes má meniny Ágnes
2021.Jan.21.