Prijímacie skúšky 2017/2018

1. Kritéria

 

2. Výsledky PS - 1. a 2. termín:

2561 M  informačné a sieťové technológie

6362 M  kozmetička a vizážistka

3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike

3917 M 02 technické a informatické služby v strojárstve

 

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium 2017/2018

1. Kritéria

 Hozzáadva: Lelkes Alexander - 2017-05-11 16:46:21