Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Organizácia školského roka 2020/2021

Vyučovanie:

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 518/2010 MŠ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 231/2009 MŠ SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na stredných školách určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

  1. Prvý polrok sa začína 2. septembra 2020, slávnostné otvorenie školského roka a  vyučovanie sa začína 3. septembra 2020 (štvrtok) a končí sa 29. januára 2021 (piatok).
  2. Druhý polrok sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (streda).

 

Prázdniny:

  1. Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2020 (štvrtok) a končia sa 30. októbra 2020 (piatok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok).
  2. Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2020 (utorok) a končia sa 7. januára 2021 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok).
  3. Polročné prázdniny sú 1. februára 2021 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok).
  4. Jarné prázdniny sú od 1. marca  do 5. marca 2021.
  5. Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla 2021 (štvrtok)  a končia sa 6. apríla 2021 (utorok). Vyučovanie sa začína 7. apríla 2021 (streda).
  6. Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021 a končia sa 1. septembra 2021.

 

Vypracované na základe Pedagogicko-organizačných pokynov vydaných MŠ SR.

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2020-07-07 10:55:28

Dnes má meniny Ágnes
2021.Jan.21.