Organizácia školského roka 2019/2020

Vyučovanie:

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 518/2010 MŠ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 231/2009 MŠ SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na stredných školách určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

  1. Prvý polrok sa začína 2. septembra 2019, slávnostné otvorenie školského roka a  vyučovanie sa začína 3. septembra 2019 (utorok) a končí sa 31. januára 2020 (piatok).
  2. Druhý polrok sa začína 3. februára 2020 (pondelok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 

Prázdniny:

  1. Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 (streda) a končia sa 1. novembra 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).
  2. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 (pondelok) a končia sa 7. januára 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).
  3. Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).
  4. Jarné prázdniny sú od 17. februára  do 21. februára 2020.
  5. Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 (štvrtok)  a končia sa 14. apríla 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).
  6. Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia sa 1. septembra 2020.

 

Vypracované na základe Pedagogicko-organizačných pokynov vydaných MŠ SR.Hozzáadta: Bordás Sándor - 2019-09-13 19:09:02