Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

A nevelési tanácsadó munkaterve

A nevelési tanácsadó hatásköre és munkatöltete

 • - a humanizmus szellemében való neveléssel kapcsolatos feladatok teljesítése, művelődés az emberi jogok és a gyermekek jogai területén, a diszkrimináció, xenofóbia, intolerancia és a rasszizmus minden formájának megelőzése,
 • - a nevelésben vagy a tanulásban megtalálni a problémás diákokat, osztályokat, esetleg a nem megfelelő nevelési módszereket, diákok közötti kapcsolatok vagy a diák-tanár kapcsolat hiányosságait,
 • - kapcsolatfelvétel a problémás diákkal, pedagógiai diagnózis, tájékozódás a problémában, s annak mélyebb megértése,
 • - további lépések megtétele a probléma megoldásában (ajánlás az osztályfőnöknek, a pedagógiai alkalmazottaknak, pszichológiai kivizsgálás kérése, beszélgetés a szülkkel, megbeszélés az orvossal, család és gyermekvédelem szakosztállyal, jogásszal, rendőrséggel)
 • - a diákok viselkedésének és a viselkedésben észlelhető eltérések folyamatos megfigyelése. Ha a megfigyelések során észlelhető az egészséges személyiségi fejlődés zavara, halaszthatatlanul bebiztosítani a védelmet és hatékony módszereket alkalmazni a megelőzésre. Felfigyelni az iskolakerülés első jeleire, problémás vagy agresszív viselkedésre, sanyargatásra, fizikai vagy lelki kínzásra, szexuális zaklatásra, extrémiség jeleire.
 • - információs és tanácsadói szolgáltatás biztosítása a diákoknak, pedagógiai alkalmazottaknak, diákok törvényes képviselőinek a nevelés, művelődés témaköreiben egyéni vagy csoportos konzultációk formájában,
 • - az iskola adott időszakában felmerülő problémájának megoldásában való részvétel (pl. az első osztályos diákok beilleszkedése, szakmai érettség megítélése, szülői szerepre való nevelés, partnerkapcsolatok, felnőttéválás problémái, drogok jelenléte, eltérések a szexualitásban),
 • - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a pedagógiai tanácsadókkal, szervezetekkel, intézményekkel, melyek segítik a nevelési tanácsadó hatáskörébe tartozó problémák megoldását,
 • - a nevelési tanácsadó könyvtárának feltöltése a legújabb pedagógiai-pszichológiai irodalommal, metodikai anyagokkal, utasításokkal, rendeletekkel,
 • - a pedagógiai és pszichológiai szakirodalom tanulmányozása,
 • - az iskola igazgatója azon gremiális értekezletein való részvétel, melyeken a nevelés és pályaválasztással kapcsolatos döntéseket fogadnak el,
 • - a felvételi bizottságban való részvétel a felvételi vizsgák ideje alatt,
 • - a nevelési tanácsadók  és a pszichológiai tanácsadók értekezletein és találkozásain való részvétel, melyek célja a tapasztalatok cseréje és a metodikai információk átadása,
 • - a szakismeretek bővítése a pszichológiai tanácsadó, metodikai központok és egyéb intézmények által szervezett gyakorlati tréningeken való részvétellel, továbbképzés a nevelés és az emberi jogok a 2005-2014 években a  nemzeti programmal összhangban.

 

A nevelési tanácsadó jogköre és felelőssége

     A nevelési tanácsadó feladata az iskolában segíteni a problémák megoldását a jogkörének megfelelően információs és tanácsadói tevékenységgel a lehetőségek alapján, egy független megfigyelőként. A nevelési tanácsadó munkatöltete nem tartalmaz döntéshozói jogkört. Közvetlenül az igazgató alárendeltje, akinek szaktanácsadója a nevelésben levő problémák kezelésénél és a pályaválasztásnál. Az iskola igazgatója a neveléssel és pályaválasztással kapcsolatos fontos döntéseknél figyelembe veszi a nevelési tanácsadó véleményét:

 • - az osztályfőnököknek és a többi pedagógiai alkalmazottnak szakmai védnöke és a tevékenységek irányítója a nevelési tanácsadás területén. Ezen a területen adhat nem kötelező érvényő ajánlásokat vagy metodikai útmutatásokat, melyek kötelező érvényűek, amennyiben nincsenek ellentétben az iskola vezetésének utasításaival,
 • - szakmailag a pszichológiai tanácsadó által irányított, aki szakmai iskolázásokat, tréningeket, metodikai anyagokat biztosít, a felvilágosító tevékenységhez segítséget nyújt. Ezek a  tanácsadó számára kötelező érvényűek, amennyiben nincsenek ellentétben az iskola vezetésének utasításaival.

 

Hozzáadta: Babicsova Anita - 2015-11-27 12:56:13

Ma Ferenc névnapja van
2023.Oct.04.