Zoznam rady školy

Predseda rady školy: Mgr. Tibor Nagy

P.č.

Meno členov RŠ

Delegovaný za:

1.

Mgr. Tibor Nagy

zástupca ped. zamestnancov

2.

Mgr. Erika Csibrey

zástupca ped. zamestnancov

3.

Helena Balázsyová

zástupca neped. zamestnancov

4.

Margit Mózes

zástupca rodičov

5.

Tímea Rigó

zástupca rodičov

6.

Lívia Józsa

zástupca rodičov

7.

Mátyás Méri

zástupca študentov

8.

PaedDr. József Menyhárt, PhD.

delegovaný zástupca TTSK

9.

Mgr. József Berényi

delegovaný zástupca TTSK

10.

PaedDr. Slávka Franková

delegovaný zástupca TTSK

11.

Mgr. Juraj Bottka

delegovaný zástupca TTSK

 

 

 Hozzáadta: Bordás Sándor - 2020-09-17 19:58:49