Zoznam rady školy

Predseda rady školy: Mónika Magyaricsová, PhD.

 

P.č.

Meno členov RŠ

Delegovaný za:

1.

Monika Magyaricsová, PhD.

zástupca ped. zamestnancov

2.

Mgr. Judita Bekeová

zástupca ped. zamestnancov

3.

Helena Balázsyová

zástupca neped. zamestnancov

4.

Bc. Brigita Andrejkovicsová

zástupca rodičov

5.

Ing. Gabriela Tóthová

zástupca rodičov

6.

Ing. Ladislav Mellár

zástupca rodičov

7.

Noémi Herbrik

zástupca študentov

8.

JUDr. Zoltán Hájos

zástupca TTSK

9.

Gabriel Bárdos

zástupca TTSK

10.

Mgr. Peter Hutta

delegovaný zástupca TTSK

11.

Magdaléna Sklenárová

delegovaný zástupca TTSK

 

 

 

 Hozzáadva: Takács Ladislav - 2017-10-10 11:05:47