Zoznam rady školy

Predseda rady školy: Mónika Magyaricsová, PhD.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY.PDF

P.č.

Meno členov RŠ

Delegovaný za:

1.

PaedDr. Monika Magyaricsová, PhD.

zástupca ped. zamestnancov

2.

Mgr. Attila Duborszky

zástupca ped. zamestnancov

3.

Helena Balázsyová

zástupca neped. zamestnancov

4.

Bc. Brigita Andrejkovicsová

zástupca rodičov

5.

František Márik

zástupca rodičov

6.

Lívia Józsa

zástupca rodičov

7.

Mátyás Méry

zástupca študentov

8.

PaedDr. József Menyhárt, PhD.

delegovaný zástupca TTSK

9.

Mgr. József Berényi

delegovaný zástupca TTSK

10.

PaedDr. Slávka Franková

delegovaný zástupca TTSK

11.

Mgr. Juraj Bottka

delegovaný zástupca TTSK

 

 

 

 Hozzáadta: Bordás Sándor - 2019-10-10 14:54:21