Predmetové komisie venujú osobitnú starostlivosť na našej škole všetkým metodickým prvkom výchovného využívania učiva. Vychádzajú z analýzy minuloročných výsledkov. Na základe štvrťročných výchovno-vzdelávacích výsledkov určujú ďalšie úlohy. Koordinujú ukladanie domácich úloh, výchovné využitie učiva, mimoškolské a mimotriedne zamestnanie: doučovanie, prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády, na kvízy, v rámci výmeny skúseností propagujú najprogresívnejšie metódy, používanie moderných  pomôcok, preštudovanie najnovších literatúr a metodických časopisov.

PK pre jazyky a spoločenskovedné predmety

Predseda:

Mgr. Éva Benyák

ANJ, OAL, PSY

Členovia:

Mgr. Anita Bábicsová

ANJ

 

Mgr. Gabriela Kissová Demeterová

SJSL, KSJ

 

Mgr. Kristina Kozmová

NEJ

 

Mgr. Tibor Nagy

MJL, SJSL, DEJ

 

Mgr., Ing. Erika Némethová

SJSL, KSJ

 

Eva Illényiová

OBN

 

Mgr. Júlia Kovácsová

ANJ

 

Mgr. Ernest Nagy

MJL, DEJ, NEJ

 

Mgr. Attila Duborszky

MJL, DEJ

 

Ing. Alexander Szalai

ANJ

 

Mgr. István Lelkes

ETV, PSV, PSY

 

Czajlík László

NBV

 

Mgr. Marianna Csicsay

NEJ

 

PK pre prírodovedné predmety, telesnú a športovú výchovu

Predseda:

Mgr. Anikó Pongrácz

MAT, FYZ

Členovia:

Mgr. Erika Csibrey

MAT, CHE

 

Ing. Irena Világiová

FYZ,  BIO

 

Mgr. Henrieta Klőr

MAT

 

Dávid Füssy

TSV

 

Ing. Judita Lippaiová

FYZ, MAT

 

Mgr. Eva Csicsayová

CHE, BIO

 

Ing. Emese Némethová

MAT, FYZ

 

Mgr. Ladislav Bubniak

TSV

 

Mgr. Jozef Vajda

TSV

 

PK pre odbory: informatika

Predseda:

Mgr. Peter Takács

PRO, API, GDS, MIK, DAP

Členovia:

Monika Magyaricsová, PhD.

PRA, PCI, API, PRO, SIE, SWW, PCI

 

Mgr. Henrietta Klőr

API, INF, PRO

 

Mgr. Gergely Méhes

PCA, PRX, OSY, SET, PRA

 

Mgr. Marianna Csicsay

INF, PRO, API, POG, SWW

 

Mgr. Ladislav Szabo

HWW, POG, INF

 

PK pre odbory: kozmetička a vizážistka, kaderník, vlasová kozmetika

Predseda:

Ing. Irena Világiová

MTE, ZDR, APC, DRT, UZV, TEC. ODK

Členovia:

Mgr. Eva Csicsayová

MTE, TEC, ODK, EVV, ZDR, VPK, OKS, APC

 

Mgr. Erika Csibrey

DRT, TLA, ZDR

 

Mgr. Anita Bábicsová

DRT

 

Mgr. Tibor Nagy

OKS

 

Melinda Némethová

OVY

 

Renáta Gáspárová

OVY

 

Andrea Bodó

PRA, PRX, KZM, PAZ

 

Mgr. Gabriela Kissová Demeterová

OKS

 

PK pre odbory: elektrotechnické a strojárske

Predseda:

Ing. Emese Némethová

STN, GRS, MEC, INS, STT, OKS

Členovia:

Ing. Judita Lippaiová

STN, ELK, TCK, TEC, EOT, DOA, ZAE 

 

Ing. Ladislav Takács

TCK

 

Monika Magyaricsová, PhD.

ELK

 

Ing. Eugen Tóth

ATM, DOA, ZAS, STT, OVY

 

Peter Zsemlye

ELKlab., ELElab., ELMlab., ZAElab., OVY, ELE, PRA

 

Ing. Ľudovít Kura

ESP, REE, ELM, ELK

 

Mgr. Ladislav Szabo

ELK

 

Ing. Krisztián Gašparek

ELE, ELK, INE, ELM

 

Ing. Alžbeta Nagyová

ELK

 

Mgr. István Lelkes

OKS

 

Mgr. Eva Csicsayová

OKS

 

Mgr. Tibor Nagy

OKS

 

Ing. Irena Világiová

OKS

 

Tibor Miklós

PRA/stroj./

 

PK pre ekonomické odborné predmety

Predseda:

Sándor Bordás

EKO, ERP, MEV, SPD, MNŽ, MKT, DPP

Členovia:

Ing. Ágota Lelkes

ADK, PRX, EKO, EKR, TEA, MEO 

 

Ing. Alexander Szalai

PRN, PRW

 

Ing. Angelika Vajdaová

ÚČT

 

Mgr. István Lelkes

PPU, GOR

 

Mgr. Anikó Pongráczová

APM

 

Mgr. Péter Németh

ÚČT, PRA, EKO

 

Mgr. Erika Csibrey

APM

 

Mgr. Marianna Csicsay

EKO

 

Mgr. Henrieta Klőr

ADK, APM

 

Mgr. Gabriela Kissová Demeterová

OKS

 

Ing. Emese Némethová

EKO

 

Mgr., Ing. Erika Némethová

OKSHozzáadta: Bordás Sándor - 2019-10-08 23:04:53