Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

 

Predmetové komisie venujú osobitnú starostlivosť na našej škole všetkým metodickým prvkom výchovného využívania učiva. Vychádzajú z analýzy minuloročných výsledkov. Na základe štvrťročných výchovno-vzdelávacích výsledkov určujú ďalšie úlohy. Koordinujú ukladanie domácich úloh, výchovné využitie učiva, mimoškolské a mimotriedne zamestnanie: doučovanie, prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády, na kvízy, v rámci výmeny skúseností propagujú najprogresívnejšie metódy, používanie moderných  pomôcok, preštudovanie najnovších literatúr a metodických časopisov.

PK pre jazyky a spoločenskovedné predmety

Predseda:

Mgr. Éva Benyák

ANJ, OAL, PSY, PSK

Členovia:

Mgr. Gabriela Kissová Demeterová

SJSL, KSJ

 

Mgr. Kristina Kozmová

NEJ

 

Mgr. Kristina Kozmová

MJL, SJSL, DEJ

 

Mgr., Ing. Erika Némethová

SJSL, KSJ

 

Eva Illényiová

OBN

 

Mgr. Júlia Kovácsová

ANJ, MJL

 

Levente Klőr

ANJ, NBV

 

Mgr. Ernest Nagy

MJL, DEJ, NEJ

 

Mgr. Attila Duborszky

MJL, DEJ

 

Ing. Alexander Szalai

ANJ

 

Mgr. István Lelkes

ETV, PSV, OBN

 

László Czajlík

NBV

 

Mgr. Marianna Csicsay

NEJ

 

PK pre prírodovedné predmety, telesnú a športovú výchovu

Predseda:

Mgr. Anikó Pongrácz

MAT, FYZ

Členovia:

Mgr. Erika Csibrey

MAT

 

Mgr. Anita Bábicsová

CHE, BIO

 

Mgr. Tünde Zirigová

CHE

 

Ing. Irena Világiová

FYZ

 

Füssy Dávid

TSV

 

Ing. Judita Lippaiová

FYZ, MAT

 

Ing. Emese Némethová

MAT

 

Mgr. István Lelkes

BIO

 

Mgr. Ladislav Bubniak

TSV

 

Mgr. Jozef Vajda

TSV

 

PK pre odbory: informatika

Predseda:

Mgr. Peter Takács

PRO, MIK, DAP, PCI, SIE

Členovia:

Mgr. Gergely Méhes

SWW, PRX, SET, PRA, PRO, INF

 

Mgr. Marianna Csicsay

INF, PRO, API, PCI, SWW, PRA, SIE

 

Mgr. Ladislav Szabo

HWW, POG, PRX, OSY

 

Mgr. Tünde Zirigová

INF

 

Mgr. Bence Pásztor

POG, PRO, PRA, API, PCA, INF, GDS

 

Mgr. Erika Csibrey

INF

 

Sándor Bordás

INF

 

PK pre odbory: kozmetička a vizážistka, kaderník,  vlasová kozmetika

Predseda:

Ing. Irena Világiová

MTE, ZDR, APC, DRT, TEC, ODK

Členovia:

Mgr. Tünde Zirigová

KZM, PAZ, TLA, ZDR, OKS, APC

 

Mgr. Erika Csibrey

DRT

 

Mgr. Anita Bábicsová

DRT

 

Melinda Némethová

OVY

 

Renáta Gáspárová

OVY

 

Andrea Bodó

PRA, EVV

 

Mgr. Gabriela Kissová Demeterová

EVV

 

Mgr., Ing. Erika Némethová

OKS

 

PK pre odbory: elektrotechnické a strojárske

Predseda:

Ing. Emese Némethová

STN, GRS, INS, STT

Členovia:

Ing.Judita Lippaiová

ELK, ELM, TCK, TEC, EOT, ZAS, ZAE, DOA

 

Ing. Ladislav Takács

TCK

 

Ing. Eugen Tóth

ATM, DOA, PRA, STT, OVY

 

Zoltán Sátor

ELKlab., ELElab., ELMlab., ZAElab., OVY

 

Ing. Ľudovít Kura

ESP, REE, ELM, ELK, ELE, ZAE

 

Mgr. Ladislav Szabo

ELK

 

Ing. Krisztián Gašparek

ELE, ELK, SIE

 

PK pre ekonomické odborné predmety

Predseda:

Sándor Bordás

EKO, ERP, MEV, SPD, MNŽ, MKT, DPP

Členovia:

Ing. Ágota Lelkes

ADK, PRX, EKO, TEA, APE

 

Ing. Alexander Szalai

PRN, PRW

 

Ing. Angelika Vajdaová

EKO

 

Mgr. István Lelkes

PPU, HOG, MCR

 

Mgr. Péter Németh

ÚČT, PRA, EKO

 

Mgr. Erika Csibrey

APM

 

Mgr. Marianna Csicsay

EKO

 

Ing. Emese Némethová

EKO

 

Mgr., Ing. Erika Némethová

OKS

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2020-09-17 21:46:21

Dnes má meniny Ágnes
2021.Jan.21.