Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

A tantárgybizottságok feladata az iskolában folyó oktató-nevelő munka módszertani irányítása. A bizottságok negyedévente tartanak gyűlést. Tevékenységeik közé tartozik:

  • kidolgozzák az Iskolai Oktatási Programokat és az egyes tantárgyak tanterveit,

  • ellenőrzik a módszertani segédeszközök használatát,

  • ellenőrzik a megfelelő oktatási módszerek kiválasztását,

  • figyelemmel kisérik a szakirodalmat,

  • tanulmányi- és sportversenyek szerveznek,

  • rendszeresen kiértékelik a diákok tanulmányi eredményeit.

 

INFORMATIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA

 

Nyelvek és társadalomtudományi tantárgyak 

Elnök:

Mgr. Benyák Éva

ANJ

Tagok:

Mgr. Kiss Demeter Gabriella

SJSL, KSJ, OBN

 

Mgr. Kozma Krisztina

NEJ

 

Mgr. Nagy Tibor

MJL, DEJ

 

Mgr., Ing. Németh Erika

SJSL, KSJ, SSJ

 

Mgr. Kovács Júlia

ANJ, MJL, OAL

 

Klőr Levente

ANJ, OAL

 

Mgr. Nagy Ernő

MJL, DEJ, NEJ

 

Mgr. Duborszky Attila, PhDr.

MJL, DEJ, OBN

 

PhDr. Lang László, PhD.

SJSL, KSJ

 

Mgr. Lelkes István

ETV, OBN, PSY, PSV

 

Czajlík László

NBV

 

Mgr. Csicsay Marianna

NEJ

 

Mgr. Kún Fruzsina

ANJ

 

Bíró Csilla

OBN

 

Ing. Lelkes Ágota

OBN

 

Ing. Világi Irén

OBN

 

Mgr. Vajda József

OBN

 

Mgr. Klőr Henrieta

OBN

 

Mgr. Zirig Tünde

ETV, OBN

 

Természettudományi tantárgyak és testnevelés 

 Elnök:

Mgr. Pongrácz Anikó

MAT, FYZ

 Tagok:

Mgr. Csibrey Erika

MAT

 

Mgr. Bábics Anita

BIO

 

Mgr. Zirig Tünde

CHE, BIO

 

Ing. Világi Irén

FYZ, CHE

 

Füssy Dávid

TSV

 

Ing. Lippai Judit

FYZ

 

Mgr. Vrábel Lilla

MAT

 

Mgr. Vajda József

TSV

 

Informatika

Elnök:

Mgr. Csicsay Marianna

INF, PRA

Tagok:

Mgr. Méhes Gergely

SIE, SET

 

Mgr. Takács Péter

PRO

 

Mgr. Szabó László

HWW, OSY, INF, SIE, API, PRO

 

Mgr. Pásztor Bence

PRO, PRA, PCA

 

Mgr. Csibrey Erika

INF

 

Mgr. Vrábel Lilla

INF, PRO, API, GDS, POG

 

Mgr. Klőr Henrieta

INF, API, MUL, PRO, DAP

 

Kozmetikus és sminkes, fodrász, hajkozmetikus szaktantárgyak

Elnök: 

Ing. Világi Irén

MTE, ZDR, APC, DRT, TEC, ODK

Tagok:  

Mgr. Zirig Tünde

KZM, PAZ, ZDR, APC

 

Mgr. Bábics Anita

DRT

 

Németh Melinda

OVY

 

Gáspár Renáta

OVY

 

Bodó Andrea

PRA

 

Mgr. Kiss Demeter Gabriella

EVV, OKS

 

Mgr. Kún Fruzsina

TLA

 

Elektrotechnikai és gépészeti szaktantárgyak

Elnök:  

Ing. Valocsay Mária

TCK, EOT, STN, MEC, GRS, INS

Tagok: 

Ing. Lippai Judit

TCK, TEC, ZAE, DOA, STT, AUT, STN

 

Ing. Tóth Jenő

ATM, DOA, STT, ZAE, ZAS, OVY

 

Ing. Kura Lajos

ESP, REE, ELM, ELK, ELN, VEE

 

Czuczor Tibor

ELKlab., ELMlab., ZAElab., PRX, ELM, OVY

 

Balogh Dániel

OVY, ZAElab.ELKlab., ELMlab., ELElab., ELM, PRA

 

Mgr. Szabó László

ELK

 

Ing. Gašparek Krisztián

ELE, ELK, INE

 

Ladacsi Máté Gábor

PRAstr.

 

Ing. Nagy Erzsébet

ELK

 

Ing. Tóth Tamás

ELK

 

Ökonómiai szaktantárgyak

Elnök:  

Bordás Sándor

EKO, MEV, SPD, MNŽ, PRX, EUS, MEO

Tagok:

Ing. Lelkes Ágota

ADK, PRW, EKO, TEA, APE, PRN, DPP, EKC

 

Ing. Valocsay Mária

EKO

 

Mgr. Lelkes István

PPU, HOG

 

Mgr. Németh Péter

ÚČT, MKT, EKO, PRX, PRW

 

Mgr. Németh Krajčirik Ildikó

EKO, EVP, UČT, ERP, MEV

 

Mgr. Csibrey Erika

APM

 

Mgr. Klőr Henrieta

ADK

 

Bíró Csilla

EKO, DPP, MNŽ, EPO, MEV, MKT, PRA

 

Füssy Dávid

EKO

 

Mgr. Kiss Demeter Gabriella

OKS

 

ÉPÍTÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

Általános tantárgyak tantárgybizottsága

Elnök:

Tamási Éva

Tagok:

Bodri Denisza

 

Mgr. Csörgő Ervin

 

Mgr. Katona Klaudia

 

Mgr. Udvarhelyi Piroska

Külső munkatársak: 

Mgr. Bubniak László

 

Czajlik László

 

 

Természettudományi tantárgyak tantárgybizottsága

Elnök:

Mgr. Kéri Anna

Tagok:

Ing. Bebiak Edit

 

Mgr. Csörgő Ervin

 

Ing. Fenes Róbert

 

Ing. Leboda Gábor

 

Bc. Nagy Adrianna

 

Vasík Mária

 

 

Építészeti szaktantárgyak tantárgybizottsága

Elnök:

Ing. Tóth Ildikó

Tagok:

Ing. Bebiak Edit

 

Ing. Béli Zsuzsanna 

 

Lelkes János

 

Ing. Nagy Erika

 

Ing. Renczés Andrea

 

Ing. Schwendtner Anikó

Külső munkatársak:

Ing. Czére Krisztína

 

Ing. Dömény Tibor

 

Bc. Eke Máté

 

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2023-11-15 20:30:29

Ma Vazul névnapja van
2024.Jun.14.