A tantárgybizottságok feladata az iskolában folyó oktató-nevelő munka módszertani irányítása. A bizottságok negyedévente tartanak gyűlést. Tevékenységeik közé tartozik:

  • - kidolgozzák az Iskolai Oktatási Programokat és az egyes tantárgyak tanterveit,

  • - ellenőrzik a módszertani segédeszközök használatát,

  • - ellenőrzik a megfelelő oktatási módszerek kiválasztását,

  • - figyelemmel kisérik a szakirodalmat,

  • - tanulmányi- és sportversenyek szerveznek,

  • - renszeresen kiértékelik a diákok tanulmányi eredményeit.

Az iskolán működő tantárgybizottságok

     Nyelvek és tásadalomtudományi tantárgyak 

Elnök:

Mgr. Benyák Éva

ANJ, OAL, PSY

Tagok:

Molnár Ilona

MJL

 

PaedDr. Bódis Lívia

SJSL, ETV

 

Mgr. Bábics Anita

ANJ

 

Mgr. Beke Judit

NEJ, KSJ, ETV, OBN

 

Mgr. Kiss Demeter Gabriella

SJSL, KSJ, OKS

 

Mgr. Kozma Krisztina

NEJ

 

Mgr. Nagy Tibor

MJL, SJSL

 

Mgr. Kónya Ilona

SJSL

 

Illényi Éva

DEJ, OBN, SJSL

 

Klőr Levente 

ANJ, NBV

 

Mgr. Nagy Ernő

MJL, DEJ

 

Mg. Duborszky Attila

MJL, DEJ, OBN

 

Ing. Szalai Sándor

ANJ

 

Mgr. Lelkes István

ETV, PSV

 

Czajlík László

NBV

 

     Természettudományi tantárgyak és testnevelés 

 Elnök: 

Mgr. Pongrácz Anikó

MAT, FYZ

 Tagok:

Mgr. Csibrey Erika

MAT, CHE

 

Ing. Világi Irén

CHE,  BIO

 

Mgr. Saláth Erika

TSV

 

Mgr. Klőr Henrietta

MAT

 

Mgr. Lelkes István

BIO

 

Ing. Lippai Judit

FYZ

 

Mgr. Bábics Anita

BIO, CHE

  Mgr. Duborszky Attila

TSV

  Mgr. Bubniak László

TSV

 

     Informatika

Elnök:   

Mgr. Takács Péter                

PRO, API, GDS, INF

Tagok:

Magyarics Mónika, PhD.

PRA, MUL, PCI, API,  PRO, , INF

 

Klőr Henrietta

API, INF

 

Mgr. Méhes Gergely

PCA, HWW, MIK, OSY, SWW, PRX, IKT, PRO

 

Mgr. Csibrey Erika

INF

 

Mgr. Zirig Tünde

INF

 

     Kozmetikus és sminkes, fodrász, hajkozmetikus szaktantárgyak

Elnök: 

Ing. Világi Irén

MTE, ZDR, APC, DRT, OKS

Tagok:  

Kamocsai Mária

MTE, TEC, EVV, TLA, ZDR

 

Mgr. Zirig Tünde

VLK, VPK, PAZ, KZM, ZDR, APC

 

Mgr. Csibrey Erika

DRT, APC

 

Mgr. Bábics Anita

DRT

 

Mgr. Nagy Tibor

ZDR

 

 Csiba Mária

OVY

 

 Válent Szilvia

OVY

 

 Bodó Andrea

PRA, PRX

 

 Illényi Éva

EVV, OKS

 

Mgr. Krascsenits Dániel

ODK, UZV

 

Mgr. Beke Judit

OKS

 

Elektrotechnikai és gépészeti szaktantárgyak

Elnök:  

Ing. Németh Emese

STN, GRS, MEC, INS, ZAS 

Tagok: 

Ing. Lippai Judit

STN, ELK, ASV, TCK, TMO,  STT, TEC, ZAE, ELM, EOT

 

Ing. Takács László

TCK, TNI

 

Ing. Jakubecz Imre

ATM, DOA

 

Ing. Tóth Jenő

ZAE, ATM, STT, TMR, OVY,  PRA/el.,stroj./

 

 Zsemlye Péter

PRA/el./, ELKlab., ELElab., ELMlab., ZAElab., PRX, OVY

 

 Alföldy Sándor

OVY

 

Ing. Czaudt Zoltán

INE, ELK, ESP, VEE, REE, ELE, ZAE

 

Ing. Jászai Miklós

ELE, ELM, ELN, ELK, AUT, VEE

 

Ing. Nagy Erzsébet

ELK, ELN

 

Mgr. Lelkes István

OKS

 

Mgr. Beke Judit

OKS

 

Ing. Világi Irén

OKS

 

Mgr. Longauer Ilona

OKS

 

 Miklós Tibor

PRA/stroj./

 

Ökonómiai szaktantárgyak

Elnök:  

Ing. Vajda Angelika

EKO, EKR, UČT, PRA

Tagok:

Ing. Lelkes Ágnes

ADK, PRX, EPO, EKO, EKR

 

Ing. Szalai Sándor

PRN, HOG

 

 Bordás Sándor

LOG, EUS, EKO, ERP, EKC

 

Mgr. Lelkes István

GOR, PPU, MCR, ORS, PGK, KMM, EKO      

 

Mgr. Pongrácz Anikó

APM, HVY

 

Bíró Csilla

EKO, FIM, ÚČT, PRA, ADK, EVP

 

Mgr. Csibrey Erika

APM, TOV

 

Illényi Éva

OKS

 

Ing. Szabó Gabriella

ÚČT

 Hozzáadva: Babicsova Anita - 2019-04-04 15:15:38