Názov krúžku                                                    Vedúci krúžku

 

1.   Krúžok algoritmizácie                                   Peter Takács, Mgr.

2.   Počítačové siete                                           Gergely Méhes, Mgr.  

3.   Výpočtová technika I.                                   Henrieta Klőr, Mgr.

4.   Výpočtová technika II.                                  Monika Magyaricsová, PhD.

5.   Výpočtová technika III.                                 Monika Magyaricsová, PhD.

6.   Výpočtová technika IV.                                 Marianna Csicsay, Mgr.

7.   Výpočtová technika V.                                  Marianna Csicsay, Mgr.

8.   Nechtový dizajn                                           Mária Kamocsaiová

 Hozzáadva: Babicsova Anita - 2017-10-04 15:20:01