Názov krúžku                                                    Vedúci krúžku

 

1.   Praktická ekonomika                                    Csilla Bíróová

2.   Praktická ekonomika                                    Sándor Bordás  

3.   Výpočtová technika I.                                   Henrieta Klőr, Mgr.

4.   Výpočtová technika II.                                  Henrieta Klőr, Mgr.

5.   Výpočtová technika III.                                 Monika Magyaricsová, PhD.

6.   Nechtový dizajn                                            Mária Kamocsaiová

 Hozzáadva: Babicsova Anita - 2016-10-13 13:34:55