Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai a középiskolások ZENIT versenyének országos seregszemléjén

A szlovák középiskolai szakoktatásnak az egyik évenként megismétlődő seregszemléje az elektrotechnikai, programozói és gépészeti ZENIT verseny, amelynek az idén immár a 29. év folyamán vettek részt a szakközépiskolák, az ipari szakközépiskolák és a gimnáziumok tanulói, akik az egyes évfolyamok előírt tananyagán felüli érdeklődést mutatnak az adott szakág megismerése után és a tudásukat és a felkészültségüket az iskola keretein kívül, versenyszerű konfrontáció keretében is felmérik. A versenyt évenként az oktatásügyi minisztérium hirdeti meg és a szakmai felügyeletet a minisztérium hatáskörébe tartozó állami szakművelődési intézet (ŠIOV) látja el. A versenyek a tanév elején a helyi (iskolai) fordulókkal kezdődnek, és azok legjobbjai az egyes kerületi fordulókban küzdenek meg az országos döntőbe jutásért.

Az egyes évfolyamok országos döntőinek minden évben más középiskola a színhelye. Az idei, 2012-13 tanévben ezt a feladatot a Szenicén (Senica) működő szakközépiskola látta el, ahol február 7. és 9. között 83 versenyző az őket elkísérő pedagógusok és a szak zsűrik tagjai előtt az elméleti tudásukról és a gyakorlati felkészültségükről tettek bizonyságot.

A seregszemlén jelen levő magyar nyelven oktató pedagógus számára örömöt jelentett, hogy az elektrotechnikai versenyen a szlovákiai elektrotechnikai szakoktatás fellegvárai – jó nevű középiskolái - mellett két magyar tanítási nyelvű középiskola is képviseltette magát a diákjai révén. A komáromi Ipari Szakközépiskola (Petőfi utca 1) és a dunaszerdahelyi Szakközépiskola Szabó Gyula utca 21 egy-egy diákja vívta ki az egyes kerületi fordulókon az országos döntőbe jutást.

Mind a ketten (Hajko Patrik és Gašparek Krisztián) az elektronika szakág „A“ kategóriájában versenyeztek és a 17 tagú mezőnyben az előkelő 7. és 8. helyen végeztek. A jó helyezésüket elsősorban a gyakorlati feladat kitűnő teljesítésével érdemelték ki. Ebben a feladatban egy adott áramkör – programozható univerzális mikrokontroller szerelvény – nyomtatott áramkörét kellett megtervezni és elkészíteni, majd a mikro vezérlőt megépíteni és a működését leellenőrizni. Ebben a feladatkörben mind a ketten a verseny abszolút legjobbjai közé tartoztak. Aránylag szerényebb eredményt értek el verseny elméleti részében, amelyben a résztvevők és a kísérő szakoktatók szerint is a zsűri nehéz feladat elé állította a versenyzőket. A két magyar tanítási nyelvű iskola diákjainak ráadásul meg kellett küzdeni a feladatok szlovák nyelvezetével is, amelyek megértéséhez és megoldásához a szakismereteken kívül a szlovák nyelvnek az átlagosnál jóval magasabb színvonalú ismeretére is szükség volt. Ha ezt a szempontot is figyelembe vesszük, a helyezésükkel a tehetségüket és a szorgalmukat bizonyították és az elért eredményeikért dicséretet érdemelnek.

A versenyen való részvétel a diákok számára maradandó élmény marad: „ Az eredményem annak köszönhetem, hogy az elektrotechnika amellett, hogy a tanulmányi szakom a hobbim is és amikor csak tehetem a hobbimnak hódolok és ezt űzöm a szabadidőmben. Érettségi után szeretném a tanulmányimat a pozsonyi Műszaki Egyetem elektrotechnikai szakán folytatni. Az országos döntőbe megismerkedhettem hozzám hasonló érdeklődésű diákokkal, nagyon érdekes és értékes ismeretekkel és tapasztalatokkal lettem gazdagabb és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy az elkövetkező iskolaévben is bejussak az országos döntőbe és ott jól szerepeljek...„ - mondotta Gašparek Krisztián a dunaszerdahelyi szakközépiskola TIS-E (műszaki - informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában) szakának harmadikos tanulója.

 

A fentiekben leírt verseny csak egy a sok hasonló rendezvény közül, amelyen iskoláink magyar diákjai részt vehetnek. Más országos méretű, sőt nemzetközi felmérések is vannak, ahonnan diákjaink jó szerepléséről kapott hírek jó érzéssel töltik el az embert. Az ilyen rendezvényeken elért eredmények az oktatási folyamatban résztvevő és a diákokat a versenyekre felkészítő pedagógusok és szakoktatók munkáját is minősítik. Újból és ismételten bizonyítást nyer, hogy a magyar tanítási nyelvű szakközépiskolákban megvan a potenciál, hogy végzős diákjai sikeresen tegyenek eleget a munkaerőpiac elvárásainak, a tehetségesebbjei pedig sikeresen tanulhassanak tovább és gyarapítsák a szlovákiai magyar műszaki értelmiség sorait. Az alapiskolás tanulók szülei felé pedig újabb jelzés jut el, amely szerint a magyar tannyelvű szakoktatásban a gyermekeik olyan szakképzést kapnak, amely lehetővé teszi a tehetségük kibontakozását, a szlovák és más idegen nyelvnek megfelelő elsajátítását és végül, de nem utolsó sorban mindezt a magyar identitástudat megőrzése és továbbfejlesztése mellett érhetik el.

 

Tóth István, mérnök

a dunaszerdahelyi – Szabó Gyula u. 21 –  Szakközépiskola elektrotechnikai szakoktatója

 

Friss hírek

Iskolánk 2013. február 21-én sikeresen képviselte magát Tatabányán az EduNet 2013 - Hálózati Informatikai Konferencián, amelyen a magyarországi CISCO Hálózat kiemelkedő oktatói cseréltek tapasztalatokat, ill. Nacsa István előadásában a legújabb hálózati megoldásokról is tudomást szerezhettek a résztvevők. A konferencia a neten online is követhető volt, sőt az egyik előadó Németországból jelentkezett be és tartott előadást az érdeklődőknek.

Reméljük, hogy az együttműködés az EDUTUS Főiskolával a továbbiakban is sikeres lesz, így diákjaink számára továbbra is biztosítani tudjuk a CISCO vizsgák letételét, hogy a munkaerőpiacon minél sikeresebben helyt tudjanak állni.

MAGYARICS Mónika, PhD.

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2015-06-14 17:37:06

Ma Izabella, Dalma névnapja van
2024.Jul.12.