Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Číslo projektu: 2012-1-HU1-LEO05-05823

Oficiálna stránka projektu:

http://www.ecvet-healthtourism.eu/

 

Zhrnutie

 

 

Začiatok projektu :

 

01. november 2012.

Koniec projektu:

 

31. október 2014.

Doba projektu:

 

24 mesiacov

Prvé rokovanie o projekte:

 

22.-23. november 2012., Budapešť

Hlavný predkladateľ projektu ( koordinátor ):

 

Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft, Budapešť
zastupuje: Paukóné Várnai Adrienn, riaditeľka

Partneri

Zastupuje

P1: Aris Formazione e Ricerca Societá Cooperativa, Taliansko

 

Adriano Padiglioni, riaditeľ

     P2: Dieses Coop, Belgium

 

Gianluca Pastorelli, riaditeľ

      P3: Colegiul Tehnic ’Traian Vuia’, Rumunsko

 

Tiberiu Baranyai, riaditeľ

P4: Stredná Obdorná Skola s Vyucovacim Jazykom Madarskym Szki, Slovensko

 

Helena Molnárová, riaditeľ

      P5: Geodetica s.r.l., Taliansko

 

Luca Bargellini, riaditeľ

P6: International Wellness Institute – IWI Európai Wellness Oktatási Központ, Budapest, Maďarsko

Zopcsák László PhD, riaditeľ

P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola, Budapest, Maďarsko

Takács Istvánné, riaditeľ

P8: Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület (MEME), Maďarsko

 

Ruszinkó Ádám, predseda

Cieľ projektu

Základom transferu inovácie je programový balík  talianskej firmy Aris „Highlight the  competences“ vypracovaný počas iného projektu.  Inovácia, ktorú chceme realizovať týmto projektom,   je adaptácia   tejto metódy ECVET na  zdravotnú turistiku. Metóda používaná na zosúladenie ECVET bude v oblasti zdravotnej  turistiky importovaná do piatich partnerských krajín.

  1.  

Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET).

Európsky parlament  a Rada schválili  odporúčanie Európskej komisie  o zriadení európskeho  systému  kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá  „ by mala uľahčovať mobilitu pre pracovníkov a vzdelávajúce sa osoby a prispievať k plneniu požiadaviek ponuky a dopytu na európskom trhu práce“.

Cieľová skupina

V  priebehu projektu aspoň 120 odborníkov na zdravotnú turistiku: 60 osôb z Maďarska , 60 osôb z ostatných účastníckych krajín.

Výsledky

Produkt  sa využije na dosiahnutie lepšej priechodnosti a  na spriehľadnenie odborného  výcviku  v rámci zdravotnej turistiky v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku , Belgicku a Taliansku a na vzájomné uznávanie výsledkov vzdelávania.

 

Európsky dosah

Produkt  projektu sa veľmi dobre včleňuje do priorít európskeho odborného vzdelávania . Na jednej strane je produkt  v súlade s obsahovými očakávaniami programu  Leonardo da Vinci , na druhej strane sa jednoznačne viaže na európske priority na rok 2012, na implementáciu ECVET. Výsledky projektu uľahčia mobilitu v oblasti vzdelávania a trhu práce v Európe.

 

 

 

Hozzáadta: Babicsova Anita - 2016-01-14 14:00:15

Dnes má meniny Kornél, Soma
2022.Jul.03.