Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Čo robiť, ak ste chorý

10 odporúčaní pri COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Pomoc sebe a druhým

 

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

Értesítés a szülőknek és a diákoknak

 

Senki nem léphet az iskola területére, aki a légúti fertőzés tüneteit észleli magán, melyek megegyeznek a COVID-19 járvány és egyéb fertőző betegség tüneteivel (37°C feletti testhőmérséklet, orrfolyás, köhögés, hányás, bőrkiütések, hasmenés, hirtelen szag- és ízvesztés, fejfájás).

Ha a tanuló, vagy a vele egy háztartásban élő személyek, más közeli hozzátartozók tüneteket észlelnek, haladéktalanul lépjenek kapcsolatba a háziorvossal vagy a gyermekorvossal és az ajánlásainak megfelelően járjanak el. A tanuló az orvos által meghatározott ideig nem jár iskolába. Mikor újra iskolába lép, a szülő/nagykorú diák által aláírt egészségügyi nyilatkozatot hoz.

 

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Hozzáadta: -

Dnes má meniny Izabella, Dalma
2024.Jul.12.