Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

 

Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským–Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

učiteľa  informatiky a fyziky

 

Miesto práce:

Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským–Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely

 

Termín nástupu:

 • 08.01.2020

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

 

Mzda:

 • Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  tarifný plat v rozpätí od 831,50- do 1137,50 EUR  /v závislosti od dosiahnutého vzdelania a zaradenia do platovej triedy a započítateľnej praxe/

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore

 

Ďalšie požadované schopnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti
 • práca s PC
 • znalosť maďarského jazyka

 

Pracovná náplň:

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

 

Termín podania: do 10.12.2019

 

Adresa podania:      Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským–Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely

                       

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522836 alebo na e-mail: info@sosds.sk

 

Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Szakközépiskola

Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

učiteľa odborných predmetov v oblasti elektrotechniky

Miesto práce:

 • Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Termín nástupu:

 • 01.09.2019

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer resp. na skrátený pracovný úväzok

Mzda:

 • Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  tarifný plat v rozpätí od 759,- do 1038,50 EUR  /v závislosti od dosiahnutého vzdelania a zaradenia do platovej triedy a započítateľnej praxe/

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore

Ďalšie požadované schopnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti
 • práca s PC
 • znalosť maďarského jazyka

 

Pracovná náplň:

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 19.07.2019

Adresa podania:     Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/552836  alebo na e-mail: info@sosds.sk     

Hozzáadta: Takács Ladislav - 2019-11-11 14:53:39

Dnes má meniny Ferenc
2023.Oct.04.