Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Szakközépiskola

Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

učiteža odborných predmetov v oblasti elektrotechniky

Miesto práce:

Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Termín nástupu:

hlavný pracovný pomer resp. na skrátený pracovný úväzok

Mzda:

Podža zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  tarifný plat v rozpätí od 759,- do 1038,50 EUR  /v závislosti od dosiahnutého vzdelania a zaradenia do platovej triedy a započítatežnej praxe/

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore

Ďalšie požadované schopnosti:

 • samostatnos, zodpovednos, komunikačné a organizačné schopnosti
 • práca s PC
 • znalos maďarského jazyka

Pracovná náplň:

Výchovno-vzdelávacia činnos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učitež strednej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiados o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 19.07.2019

 

Adresa podania:     Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/552836  alebo na e-mail: info@sosds.sk     

____________________________________________________________________________________________

   

Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským–Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

učiteža  informatiky a fyziky

Miesto práce:

Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským–Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely

 

Termín nástupu:

 • 08.01.2020

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

 

Mzda:

 • Podža zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  tarifný plat v rozpätí od 831,50- do 1137,50 EUR  /v závislosti od dosiahnutého vzdelania a zaradenia do platovej triedy a započítatežnej praxe/

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore

 

 

Ďalšie požadované schopnosti:

 • samostatnos, zodpovednos, komunikačné a organizačné schopnosti
 • práca s PC
 • znalos maďarského jazyka

 

Pracovná náplň:

 • Výchovno-vzdelávacia činnos vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učitež strednej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiados o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

 

Termín podania: do 10.12.2019

 

Adresa podania:      Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským–Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely

                        

 

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522836 alebo na e-mail: info@sosds.sk               Hozzáadta: Babicsova Anita - 2019-11-11 14:07:08