Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Stredná odborná škola informatiky a služieb  s vyučovacím jazykom maďarským- Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

 

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

Majstra odborného výcviku v odbore elektromechanik

 

 

Miesto práce:

 • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským-Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely

 

Termín nástupu:

 • 1.9.2021

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer resp. na skrátený pracovný úväzok

 

Mzda:

 • Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  tarifný plat v rozpätí od 738,50-  EUR  /v závislosti od dosiahnutého vzdelania a zaradenia do platovej triedy a započítateľnej praxe/

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Výučný list v odbore elektromechanik

 

 

Ďalšie požadované schopnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti
 • práca s PC
 • znalosť maďarského jazyka

 

Pracovná náplň:

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

 

Termín podania: do 15.06.2021

 

Adresa podania:     Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským-Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola  Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

                        

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522836 alebo na e-mail: info@sosds.sk

 

 
 
 

                                              

Stredná odborná škola informatiky a služieb  s vyučovacím jazykom maďarským- Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

 

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

učiteľa odborných predmetov v oblasti elektrotechniky

 

 

Miesto práce:

 • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

 

Termín nástupu:

 • 01.09.2021

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer resp. na skrátený pracovný úväzok

 

Mzda:

 • Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  tarifný plat v rozpätí od 915,- EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania a zaradenia do platovej triedy a započítateľnej praxe/

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore

 

 

Ďalšie požadované schopnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti
 • práca s PC
 • znalosť maďarského jazyka

 

Pracovná náplň:

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

 

Termín podania: do 15.06.2021

 

Adresa podania:     Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským    Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda

                        

 

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522836 alebo na e-mail: info@sosds.sk

 

Hozzáadta: Babicsova Anita - 2019-11-11 14:07:08

Ma Ida névnapja van
2024.Apr.13.