Your browser does not support JavaScript!
       
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

4-ročné študijné odbory

2561 M informačné a sieťové technológie

3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike, v strojárstve.pdf

6352 M obchod a podnikanie.pdf

6362 M kozmetička a vizážistka.pdf

7662 M animátor voľného času.pdf

8298 M odevný dizajn.pdf

6329 M obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy.pdf

 

3-ročné učebné odbory

2487 H 01 autoopravár – mechanik

2683 H 11 elektromechanik-silnoprúdová technika

6456 H kaderník

 

Nadstavbové študijné odbory (2-ročné končiace maturitou) pre absolventov učebných odborov s výučným listom

2414 L 01 strojárstvo NDŠ.pdf

6426 L vlasová kozmetika NDŠ.pdf

6403 L podnikanie v remeslách a službách NDŠ.pdf

 

Nadstavbové študijné odbory (2-ročné končiace maturitou) pre absolventov študijných odborov s maturitou

2682 N mechanik počítačových sietí PMŠ.pdf

6292 N hospodárska informatika PMŠ.pdf

6308 N verejná správa PMŠ.pdf

6362 N kozmetička a vizážistka PMŠ.pdf

 

Hozzáadta: Lelkes Alexander - 2016-12-01 02:22:21

Dnes má meniny Vanda, Paula
2021.Jan.26.