Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

ECDL (European Computer Driving Licence)

Európsky vodičský preukaz na počítače

Testovací systém ECDL zaviedli prvýkrát vo Fínsku v roku 1994 na základe nápadu, ktorý vznikol v roku 1988. V roku 1997 za podpory Európskej únie a CEPIS (Council of European Professional Informatics Society) vznikla medzinárodná nadácia ECDL, ktorá odvtedy v 148 krajinách vykonáva dozor pri štandardizovanom skúšaní výpočtovej techniky podľa sylabu ECDL. Takto sa stal ECDL prístupným dodnes takmer v každej krajine Európy a záujemcovia sa všade za rovnakých podmienok podrobujú skúške, na každého sú kladené rovnaké požiadavky. Od počiatku sa viac mimoeurópskych krajín (Kanada, Južná Afrika atď.) zapojilo do systému ECDL: v týchto krajinách má testovací systém názov ICDL, čiže International Computer Driving Licence.

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je teda Európskou úniou podporovaný jednotný európsky certifikát používateľa počítača, ktorý má preukázať digitálnu gramotnosť na užívateľskej úrovni.

Systém preverovania vedomostí je v mnohých členských krajinách Únie štátom úradne uznaným vysvedčením. Certifikát získava totiž skúšaný ako uznanie jeho počítačovej gramotnosti, pri hľadaní práce slúži ako odporúčací list, veď zamestnávateľ si môže byť istý, že certifikát zaručuje dôkladnú znalosť.

Certifikát ECDL dokladá, že jeho držiteľ je schopný používať počítač v každodennom živote, disponuje dostatočnými vedomosťami a praxou v oblasti:

 • operačných systémov,
 • spracovania textu,
 • tabuľkového kalkulátora,
 • používania databáz,
 • používania programov na prípravu prezentácií,
 • prezerania webových stránok a komunikácie cez internet.

Záujemcovia o certifikát si musia najprv zakúpiť index a následne úspešne vykonať skúšky z modulov (modulu) ECDL. Skúšky sa môžu absolvovať v ktoromkoľvek testovacom centre v ľubovoľnom poradí, neúspešne vykonané skúšky sa môžu opakovať, možnosť reparátov je neobmedzený. Po každom úspešne absolvovanom module sa môže vystaviť certifikát. Čas na vykonanie skúšky je 45 minút s výnimkou skúšok „Advanced – pokročilý“, kde skúšaný má k dispozícii 60 minút.

Od roku 2000 pri  našej škole funguje akreditované testovacie centrum ECDL (EUROAKADEMIA - nezisková organizácia)  a ponúka možnosť získať certifikát ECDL predovšetkým  pre študentov našej školy, ale dvere sú otvorené aj pre  ďalšiu verejnosť.

Testovacie centrum od svojho vzniku vydalo už viac ako 1000 certifikátov ECDL. Väčšina skúšaných sú mladí ľudia vo veku 15 – 20 rokov, ktorí si uvedomili, že vyzbrojení zručnosťami z informatiky ľahšie budú čeliť výzvam trhu práce.

 

V našom testovacom centre je možnosť vykonať skúšky z týchto modulov ECDL:

 • M2: Práca s počítačom a správa súborov - Computer Essentials (Windows)
 • M3: Spracovanie textu - Word Processing (Microsoft Word 2016 SK)
 • M4: Tabuľkový kalkulátor - Spreadsheets (Microsoft Excel 2016 SK)
 • M5: Používanie databáz - Using Databases (Microsoft Access 2016 SK)
 • M6: Prezentácia - Presentation (Microsoft PowerPoint 2016 SK)
 • M7: Práca online- Online Essentials (Microsoft Edge, Microsoft Outlook 2016 SK)
 • M9: Práca s obrázkami a grafikou - Image Editing (Gimp)
 • M12: Bezpečnosť pri práci s IKT - IT Security (Microsoft Outlook 2016 SK, Microsoft Security Essentials)
 • M16: Informatického myslenie a základy programovania - Computing (Python)
 • AM3: Pokročilá práca s textom - Advanced Word Processing (Microsoft Word 2016 SK)
 • AM4: Pokročilá práca s tabuľkami - Advanced Spreadsheets (Microsoft Excel 2016 SK)
 • AM5: Pokročilá práca s databázou- Advanced Databases (Microsoft Access 2016 SK)
 • AM6: Pokročilá práca s prezentáciou - Advanced Presentation (Microsoft PowerPoint 2016 SK)

 

 

 

 

 

Najdôležitejším cieľom ECDL je šírenie počítačovej gramotnosti a podpora iniciatívy, aby sa čo najviac ľudí mohlo stať plnohodnotným členom digitálnej spoločnosti.

Podrobné informácie týkajúce sa testovania a skúšobné testy sa nachádzajú na stránke:

http://ecdl.informatika.sk/

Na ďalšie otázky týkajúce sa ECDL Vám radi odpovieme na telefónnom čísle 031/5522836 a na info@sosds.sk či osobne v našej škole.

Hozzáadta: Bordás Sándor - 2023-11-25 18:05:37

Dnes má meniny Ivó, Milán
2024.May.19.