MATURITA 2020 - HARMONOGRAM

 

1. EČ a PFIČ MS

17. marca 2020. (utorok)Maďarský jazyk a literatúra (MJL)

Trvanie testov EČ MS:         100 minút

Formát úloh:                      40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:                150 minút

Formát úloh:                  1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 

18. marca 2020 (streda) – Cudzie jazyky (AJ - B1, B2, NJ - B1, B2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie testov EČ MS:         120 minút

Formát úloh:                      46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:                 60 minút

Formát úloh:                      1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie testov EČ MS:         100 minút

Formát úloh:                      36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpove?ou

Trvanie PFIČ MS:                 60 minút

Formát úloh:                      1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

19. marca 2020 (štvrtok) – Matematika (MAT)

Trvanie testu EČ MS:          150 minút

Formát úloh:                      20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

 

20. marca 2020 (piatok) – Slovenský jazyk a slavenská literatúra (SJSL)

Trvanie testov EČ MS:         100 minút

Formát úloh:                      40 úloh na čítanie s porozumením, 24 úloh na počúvanie s porozumením

Trvanie PFIČ MS:                90 minút

Formát úloh:                  1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 

2. PČOZ MS

IV.D1                -  20. a 21. apríla 2020

IV.D2                -  21. apríla 2020      

IV.E1                 -  22. apríla 2020

IV.E2                 -  23. apríla 2020      

II.J1                  -  23. apríla 2020      

II.J2                  -  24. apríla 2020

II.L                    -  23. a 24. apríla 2020

    

3. Interná ústna časť MS

Termín:   18. mája – 22. mája 2020

 Hozzáadta: Takács Ladislav - 2019-12-04 16:47:25