Your browser does not support JavaScript!
     
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda
             Közös Igazgatású Szakközépiskola

Org. zl.: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola Gyulu Szabóa 1 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika


www.sosds.sk

- Timetable -
Profil SOSDS
Usmernenia z MZ SR COVID-19
Free jobs
Výzva na predkladanie ponúk
Videokonferencia
Today is name day Klára
2022.Aug.12.