Úspech na súťaži elektroniky ZENITZenit je celoštátna súťaž, „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“, zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.
Dominik Botló, študent II.D triedy sa stal úspešným súťažiacim školského a krajského kola súťaže ZENIT a tak sa chystá na štátne kolo.
Dominik: „dňa 28.novembra som sa zúčastnil krajského kola súťaže ZENIT v meste Trnava. Súťaž sa pozostávala z viacerých častí: z jednej teoretickej úlohy a z dvoch praktických úloh. Teória bola v slovenskom jazyku, ale sa mi podarilo úspešne riešiť. Praktické úlohy boli taktiež náročné: najprv som musel vytvoriť plán elektrického obvodu a potom som mal podľa plánu aj vytvoriť môj elektrický obvod. Som šťastný, lebo som sa umiestnil na 2.mieste a chcel by som sa poďakovať mojim učiteľom: Ing.Kristián Gašparek a Peter Zsemlye“.
Dominik je usilovný a vytrvalý študent a dúfame, že jeho odhodlanosť mu prináša svoje ovocie.
Mónika Magyarics, učiteľka informatiky« späť

     
 


     

Dnes má meniny Klára
2020.Aug.12.

E-Learning System

  » Figyelem, változás!
  » Registrácia