Rendhagyó tanévzáró Dunaszerdahelyen, a Szabó Gyula 21 SzakközépiskolábanJúnius utolsó munkanapja az iskolákban ünnep. Az ország valamennyi oktatási intézményében tanévzáró ünnepségeket tartanak. Ekkor kerül sor az egész iskolai év értékelésére, a számvetésre, milyen kimagasló eredményeket tud az adott iskola felmutatni.
A Szabó Gyula 21 Szakközépiskola történetének egyik legeredményesebb tanévét tudhatja maga mögött. A tanévzáró ünnepélynek a dunaszerdahelyi Üzleti és Tájékoztatási Központ épülete adott otthont. Ez alkalomból számos magas rangú vendég is tiszteletét tette, többek között Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, Dr. Csányi Norbert, a Nemzetpolitikai Államtitkárság küldötte. Rajtuk kívül megjelentek az iskola jelenlegi és nyugdíjban lévő alkalmazottai, volt diákok, kik sikeres vállalkozók, tanárok, mérnökök lettek s nem utolsó sorban a mostani tanulóink is.
A vendégeket iskolánk igazgatónője, Molnár Ilona köszöntötte. A Himnuszt Mellár László szavalatában hallgatták meg a jelenlevők. Ez után következett azon diákok megjutalmazása, akik szabadidejüket nem sajnálva, különböző tanulmányi versenyeken vettek részt. A 2018/2019-es tanév két legsikeresebb diákja Bereznai István és Mellár László volt, ezért őket az igazgatónő az „Év diákja“ címmel tüntette ki. Igazgatói elismerésben részesültek továbbá az intézményünk azon régi diákjai, akik munkatársként tértek vissza alma materükbe, vagy szakmájukban sikeres vállalkozók lettek. Oklevelet vettek át igazgatónőnktől a Szakközépiskolánkban tanító egykori pedagógusok és mesterek is. A rendezvény ünnepélyességét emelték Nagy Tibor és Benyák Éva tanárok szavalatai.
A rendhagyó tanévzáró másik részében Molnár Ilona, iskolánk igazgatónőjének búcsúztatására került sor nyugdíjba vonulása alkalmával. A több mint négy évtizedes oktató-nevelői munkájában meghatározó időszak - és az intézmény történetében is - az a 30 év, mialatt az iskola élén állt.
Szerencsés Magda, helytörténeti írónő köszöntőjében kiemelte Molnár Ilona igazgatónő szervezőkészségét, mérhetetlen akaraterejét és precizitását. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége nevében Fekete Irén elnöknő levélben köszöntötte az ünnepelt Molnár Ilonát. Hangsúlyozta, hogy igazgatónőnk kivételes személyiség, harcos, aki a magyar iskolák fennmaradása mellett tört lándzsát. A további felszólalók között Berényi József szintén elismerő szavakkal szólt Molnár Ilona pedagógiai munkásságáról. Beszédében rámutatott az igazgatónő rendkívüli munkabírására, lelkesedésére, elkötelezettségére, rendíthetetlen elszántságára a szlovákiai magyar iskolaügyben.
Végül Mellár László, frissen érettségizett tanulónk versben tolmácsolta az egész iskolai közösség jókívánságait.
Molnár Ilona, igazgatónő meghatottan, de a tőle megszokott határozottsággal mondott köszönetet a szívélyes búcsúztatásért. Az elért eredményekre visszatekintve büszkeség és hála tölti el. Kijelentette, hogy az intézmény fejlődését továbbra is figyelemmel fogja kísérni. A rendhagyó ünnepi esemény Vörösmarty Szózata megzenésített változatának meghallgatásával zárult.
Molnár Ilona, igazgatónőnek az iskola közössége nagyon jó egészséget, hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket kíván!

Duborszky Attila és Kónya Ilona, tanárok« vissza

     
     
     
     
     
     
     
   


     

Ma Ulrik névnapja van
2020.Jul.04.

E-Learning System

  » Figyelem, változás!
  » Regisztráció