Országos ZENIT versenyenGašparek Richárd 7. helyezést ért el az országos ZENIT versenyen. A szép eredményhez gratulálunk!


A ZENIT elektrotechnikai versenyről

A középiskolák tehetséges diákjai a képességeiket különböző helyi, regionális, országos, sőt nemzetközi szintű versenyeken bizonyíthatják. A műszaki beállítottságú iskolák diákjai számára ez a megmérettetés az évenként megrendezendő ZENIT (http://zenit.edu.sk/) verseny keretében történik. A nagy múltú hagyomány és a folytonosság a záloga a magas színvonalnak: a versenyfeladatok előkészítői és az egyes szak zsűrik tagjai között majdnem mindenki diákkorában részt vett a versenyen, nem is beszélve a versenyzőket felkészítő pedagógusokról, akik közül sokan a korábbi évfolyamokban mint versenyzők szerepeltek.
A ZENIT a középiskolai szakoktatás egyik hivatalosan is elismert fokmérője. A versenyt évenként az Oktatásügyi Minisztérium (MŠVVaŠ SR) írja ki, a szervezést a minisztérium alá tartozó Szakoktatási Állami Intézmény (ŠIOV) biztosítja, amely az országos döntő megrendezésével minden évben megbíz egy középiskolát, ahol a megrendezéshez szükséges műszaki és szervezési feltételek a rendelkezésre állnak.
A folyó iskolaévben a 31. országos elektrotechnikai és programozói, valamint a 16. országos gépészeti ZENIT versenyt ez év február 4. és 5-én a trencséni Szakközépiskola (SOŠ Trenčín, Pod Sokolcami - www.sostn.sk ) rendezte. A versenyen az egyes kerületi versenyeken jól szereplő diákok vettek részt az előre megállapított feljutási kulcs szerint – összességében mintegy 85 diák.
A szlovákiai magyar tanítási nyelvű szakközépiskolák tehetséges diákjai a korábbi évekhez hasonlóan az országos seregszemlén az idén is jelen voltak. Az elektrotechnikai szakágban a dunaszerdahelyi Szakközépiskola (SOŠ v VJM ul. Gyulu Szabóa – www.sosds.sk ) első osztályos tanulója Gašparek Richárd kategóriájában (1. és 2. osztályok diákjai) 15 résztvevő közül a nagyon előkelő 7. helyezést érte el. Külön figyelmet érdemel a tény, hogy az említett középiskola diákjai az idén már egymás után harmadszor kerültek be az országos döntőbe. Rajtuk kívül az idén hasonlóan, mint az utóbbi években a résztvevők között találkozhattunk a komáromi Ipari Szakközépiskola (SPŠ Petőfiho ul.) és az érsekújvári Elektrotechnikai Ipari Középiskola (SPŠE S.A.Jedlíka) diákjaival is. Az itt elért sikerek annál értékesebbek, mivel a magyar anyanyelvű diákoknak a verseny közben szlovák nyelven kellett a kapott feladatokat megoldani, lekommunikálni. Ezek az eredmények kvalifikálják a felsorolt iskolákban a szakoktatás minőségét, a törődést és a munkát a tehetséges diákokkal, ami szintén egy fontos szempont lehet a magyar tanítási nyelvű alapiskolákat elvégzett tanulók és szüleik számára a középiskola kiválasztásánál.
A pozitívumok mellett elgondolkodásra késztet, hogy a programozási kategóriákban az utolsó években nem lehet találkozni a magyar tannyelvű gimnáziumok tanulóival (a programozási kategóriák országos döntőinek a résztvevői túlnyomóan gimnazisták). A magyar tannyelvű gimnáziumokban vagy nincsenek tehetséges programozók, vagy nem foglalkoznak velük kellő mértékben, ami valószínűbb, mert a ZENIT eredményei erre utalnak...
Ha már a középiskolákban folyó tehetséggondozásnál tartunk: az idei ZENIT verseny alapján az elektrotechnikai és programozói szakágban az elsőséget az eperjesi Elektrotechnikai Ipari Középiskola (SPŠE Prešov, Plzeňská ul.) tartja, amelynek diákjai az öt versenykategória közül négyben vívták ki az országos döntőbeli szereplés jogát. Rajtuk kívül három iskola diákjai (SPŠE Zochova ul. Bratislava, SPŠE Piešany, SŠ Kysucké Nové Mesto) három kategóriában voltak érdekelve. Az egyes szakágak győztesei pedig készülhetnek az újabb megmérettetésre, mivel a ZENIT győztesei képviselik Szlovákiát az összeurópai EuroSkills versenyen. A ZENIT színvonalára jellemző, hogy a tavalyi EuroSkills versenyen Párizsban az internet tervezés (Web Design) kategóriában a Szlovákiát képviselő csapat a harmadik helyen végzett.
A verseny résztvevői (diákok és kísérőik) szerint a szervezőknek és a rendező iskolának sikerült megrendezni a sokéves hagyományokhoz méltó, magas színvonalú versenyt, amely a részt vevő diákoknak, függetlenül a versenyben elért helyezéstől, maradandó élményt nyújtott. Olyan szakmai ismeretekre tettek szert, amelyek az iskolai tantervekben nem is szerepelnek. Újabb motivációval lettek gazdagabbak az idegen nyelvtudás és a szakmai önképzés terén is. A verseny kiértékelésénél az elektrotechnikai szak zsűri elnöke, Dr. Valúch Daniel, a CERN Intézet (Genf) munkatársa (mellesleg a ZENIT verseny egykori résztvevője) megjegyezte, hogy ha a versenyző diákok továbbra is céltudatosan és szorgalmasan folytatják a megkezdett tanulmányaikat, azok elvégzése után minden feltétel adva lesz számukra egy eredményekben, sikerekben gazdag műszaki pályára, akár egy globális méretű munkaadónál is.

Ing. Tóth István, tehetségpártoló tanár« vissza

     
 


     

Ma Sára, Márió névnapja van
2018.Jan.19.

E-Learning System

  » Figyelem, változás!
  » Regisztráció