Your browser does not support JavaScript!
       
Spojená škola | Gyulu Szabóa 21 | Dunajská Streda

Org. zl.: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

Org. zl.: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola Gyulu Szabóa 1 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

| Školský vzdelávací program
| Školský poriadok
| Hodnotiaca správa
| Organizácia školského roka
| Školské dokumenty
| Zmluvy, objednávky, faktúry
| Ochrana osobných údajov
Dnes má meniny Dömötör
2021.Oct.26.